Všetko, čo potrebujete vedieť o BARF
16.6.2022, 19:30
Ako zdržať alebo oddialiť použitie antibiotík, 21.7.2022

Tomáš Procházka

MVDr. Tomáš Procházka CertCAAPR 

Tomáš absolvoval Univerzitu Veterinárskeho lekárstva a Farmácie v Košiciach v roku 2015. Následne nahliadol na istý čas do všeobecnej praxe ako veterinárny lekár na ambulancii v Košiciach. Okolnosti ho však priviedli k fyzioterapii. V rokoch 2016-2021 pôsobil ako Veterinárny fyzioterapeut vo Veterinárnom rehabilitačnom centre v Košiciach, spočiatku do roku 2018 pod vedením fyzioterapeutky MVDr. Lippert. V tomto novom odbore absolvoval viacero seminárov a kurzov, z nich najvýznamnejším je odborný Kurz Fyzioterapie a Rehabilitace zvířat vedený Asociáciou Fyzioterapie a Rehabilitace Zvířat ČR, ktorý ukončil skúškou v roku 2019 a stal sa certifikovaným fyzioterapeutom zvierat (CertCAAPR). Aktuálne od roku 2021 pracuje ako samostatný Veterinárny fyzioterapeut v Košiciach (FyzioVet Procházka), externe spolupracuje s Veterinárnou Klinikou Žilina, a pokračuje vo svojom vzdelávaní v jednej z najmladších oblastí veterinárnej medicíny.