Dermatologický jún
Mačacie leto
Oftalmologický september

Často kladené otázky

Neviem nájsť odkaz na pripojenie

Odkaz na pripojenie bol odoslaný na email, ktorý používate pre svoje konto SAVLMZ, resp. ste ho použili pri nákupe v e-shope. Skontrolujte si preto priečinok SPAM vo Vašej emailovej schránke. Ak ste aj napriek tomu odkaz nenašli a na webinár ste sa registrovali, kontaktujte nás na info@savlmz.sk.

Webinár mi nejde spustiť

  1. Skontrolujte, či sa prihlasujete so správnym odkazom (vždy si skontrolujte deň v zátvorke v názve webinára)
  2. Skontrolujte si Vaše pripojenie. Pre zlepšenie prenosu si zatvorte všetky aplikácie a programy bežiace na pozadí
  3. Skontrolujte či používate podporovaný a aktualizovaný prehliadač - Chrome , Firefox, Safari alebo Microsoft Edge (na mobilnom telefóne iOS / Android a ich predvolený prehliadač)

Webinár nejde načítať (tmavá obrazovka)

  1. Skontrolujte si internetové pripojenie a vypnite si aplikácie a programy bežiace na pozadí
  2. Znovu načítajte stránku
  3. Vráťte sa do svoje emailovej schránky a opať sa prihláste kliknutím na odkaz
  4. Ak sa Vám stále nedarí webinár spustiť, kontaktujte nás na info@savlmz.sk

Nestihnem sa webináru zúčastniť

Ak sa Vám nepodarí zúčastniť sa webináru, jeho záznam nájdete v sekcii „Moje videoprednášky“ po prihlásení na web SAVLMZ. Záznam bude dostupný do 24 hodín a prístup k nemu budete mať 12 mesiacov.